სერვისები


კომპანია Sky Lawyer დაზარალებულ მგზავრებს თავაზობს იურიდიულ დახმარებას ავიაკომპანიასთან ურთიერთობაში უფლებების დაცვასა და კუთვნილი კომპენსაციის მიღებაში. ჩვენ უფასოდ შევისწავლით თქვენს პრობლემას და შეგატყობინებთ გეკუთვნით თუ არა ავიაკომპანიისაგან კომპენსაციის მიღება. ამის შემდეგ, ჩვენ თქვენი სახელით შევადგენთ საჩივარს და ყველა საჭირო იურიდიულ დოკუმენტს, ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს ავიაკომპანიასთან და ბოლომდე დავიცავთ თქვენს უფლებებს. კომპანია აგრეთვე თავისთავზე იღებს დავის წარმოების პროცესში არსებულ ყველა სხვა ხარჯს. ჩვენი მომსახურების საფასური შეადგენს ავიაკომპანიისაგან მოპოვებული ფულადი კომპენსაციის 25%-ს. კლიენტს არ უწევს არანაირი ხარჯის გაწევა ან საფასურის გადახდა წინასწარ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ მივაღწევთ წარმატებას და მოვიპოვებთ კომპენსაციას ავიაკომპანიისაგან, ჩვენი მომსახურების საფასურის სახით დავაკავებთ კომპენსაციის 25%-ს ხოლო დარჩენილი 75% გადაერიცხება კლიენტს. თუ კომპენსაცია ვერ მოვიპოვეთ, კლიენტს არ უწევს არანაირი საფასურის გადახდა ან ხარჯის დაფარვა.